Cách Backup hình ảnh bạn bè và Tin nhắn để vượt Checkpoint hình ảnh Facebook

Tài liệu
Cách Backup hình ảnh bạn bè và Tin nhắn để vượt Checkpoint hình ảnh Facebook
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Checkpoint hình ảnh là tính năng bảo vệ tài khoản của Facebook. Nếu bị nghi ngờ khi đăng nhập, bạn phải xác nhận hình ảnh của 5 người bạn bất kỳ. Facebook sẽ đưa ra những tấm hình tương ứng với các tài khoản, nhiệm vụ của bạn là chọn đúng hình khớp với tài khoản bạn bè. Đây là một tính năng rất hay giúp bạn không bị xâm nhập tài khoản bất hợp pháp. Nhưng thực tế, nếu bạn có quá nhiều bạn bè, trong đó có một số người bạn không biết họ là ai. Nếu gặp phải xác minh hình ảnh khó mà vượt qua được. Do đó bạn cần phải lưu hình ảnh bạn bè về máy tính dự phòng trường hợp bị xác minh. Đây là Cách lưu hình ảnh bạn bè để vượt Checkpoint hình ảnh Facebook của tác giả Lê Hậu.


Cách Backup hình ảnh bạn bè để vượt Checkpoint hình ảnh Facebook

Đây là quy trình vượt xác minh hình ảnh của Tool, bạn nên đọc qua để dễ thực hiện:

Bạn cần chuẩn bị:
  • 1 tài khoản chính
  • 1 tài khoản phụ
Tài khoản chính sẽ kết bạn với tài khoản phụ.
Tiến hành Lấy Token Full quyền của cả 2 tài khoản.
Bước 1: Quá trình này cần làm trước khi tài khoản bị Checkpoint
Truy cập vào Tool Facebook Backup. Dùng Token của Acc chính để lấy danh sách bạn bè. Xuất ra file JSON, file này sẽ chứa danh sách bạn bè của Acc chính. Hãy lưu file export.json này vào máy tính.
vượt Checkpoint hình ảnh Facebook
Bước 2: Trong trường hợp Acc chính bị checkpoint hình ảnh, bạn dùng Token của Account phụ Login vào Tool.
Click vào nút “Drop files here or click to upload Json File” chọn file export.json. 
Drop files here or click to upload Json File
Lúc này phía dưới sẽ xuất hiện danh sách bạn bè của Acc chính. Bây giờ dựa vào câu hỏi Checkpoint hình ảnh của Acc chính, bạn check vào 5 người trong đáp án, chọn Get Photos.
Get Photos
Kết quả ra tấm hình nào trùng khơp với bên Acc chính thì bạn check vào người đó. Qua câu tiếp theo làm tương tự cho hết 5 câu.
xuất hình checkpoint hình ảnh

Sao lưu danh sách bạn bè nhắn tin gần đây

Tool còn có tính năng lưu danh sách người đã nhắn tin gần đây, nếu bạn gặp trường hợp bị Checkpoint tin nhắn. Bạn chọn vào Tab Messengers, dán token vào và chọn Get Messengers.
Quá trình thực hiện sao lưu, và tra cứu lại danh sách bạn bè nhắn tin gần đây cũng tương tự xác minh bạn bè.

Hiện có bình luận