Hướng dẫn bật khiên bảo vệ ảnh đại diện facebook cho nick chính !!

Tài liệu
Hướng dẫn bật khiên bảo vệ ảnh đại diện facebook cho nick chính !!
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

  • Hướng dẫn bật khiên bảo vệ ảnh đại diện Facebook


Bước 1 : Lấy token (Vào link profile của mình Ctrl+U => Ctrl + F => Nhập EAA sẽ thấy đoạn token )
Bước 2 : Request Url
https://qhsystem.xyz/batkhien/index.php?token=(token của bạn)
Nếu thành công thì khiên avatar sẽ được bật lên và token đó sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức.
(Check: https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/…(token ủa bạn)
Nếu check profile không có khiên thì xem lại token.

Hiện có bình luận