Hướng Dẫn Get Token Full Quyền Không Dính Checkpoin 100%

Tài liệu
Hướng Dẫn Get Token Full Quyền Không Dính Checkpoin 100%
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Bước 1: Coppy đoạn sau view-source:
https://www.facebook.com/profile dán lên thanh trình duyệt và Enter
Bước 2: Trong Tab mới ấn nút : Ctrl và nút F ở bàn phím

Bước 3: Coppy đoạn sau EAAAAU dán vào ô xuất hiện ở bước 2 và coppy toàn bộ token như ảnh hướng dẫn bên dưới

Chúc Các Bạn Thành Công !!!

Hiện có bình luận