[ Hướng Dẫn ] Cách Reset Case Và Mail Khi Đã Bị Spam

Tài liệu
[ Hướng Dẫn ] Cách Reset Case Và Mail Khi Đã Bị Spam
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Tiếp tục series thủ thuật Facebook
Hôm nay xin hướng dẫn cho mọi người cách reset case và mail khi đã bị spam. Giúp ích cho những bạn khi gửi các giấy tờ tùy thân bị treo hoặc gửi những đơn kháng nghị cho Facebook quá nhiều lần ( dẫn đến spam case + mail)

Kết quả hình ảnh cho facebook

 Bắt đầu nào
- Các bác fake ip Hungary ( Ấn độ, VQA, Trung Quốc cũng được nhé ) + ngôn ngữ US
Vào LINK 1:
- Tích chọn dòng [ This doesn't answer my question ]
- Chọn tiếp dòng đầu tiên [ I can't access my Facebook account and want a copy of my data ]
- Chọn tiếp dòng cuối [ My account has been suspended ]
Và điền theo mẫu
. Full name: Tên trong account
- Country of residence: Vietnamese
- 2 dòng cuối các bạn điền email bị spam
- Tích chọn ( I agree ) và send
----------
OK GIỮ NGUYÊN IP VÀ NGÔN NGỮ

LINK 2: 
Dòng 1: Điền email bị spam
Dòng 2: Điền câu thần chú này:
I received no email contact from facebook !
Send thôi.  
CHÚC TẤT CẢ THÀNH CÔNG

Hiện có bình luận