Share Code Scam Nick Liên Minh Huyền Thoại !

Tài liệu
Share Code Scam Nick Liên Minh Huyền Thoại !
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Hôm nay mình sẽ chia sẽ cho các bạn một bộ code dùng để scam lol.Khi victim đăng nhập vào thì lập tức bạn sẽ biết tài khoản và mật khẩu của vitim.

                                                                        
 Hướng dẫn : Up lên host và giải nén ra 
 Tài khoản mật khẩu victim lưu ở g.txt nhé ! Download code tại đây Mình sẽ làm video cho các bạn sau. Ai không hiểu ib cho mình tại đây.

                                                                              
  DEMO

Hiện có bình luận