Share Cách Unlock Các Loại Checkpoin Facebook

Tài liệu
Share Cách Unlock Các Loại Checkpoin Facebook
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Checkpoin Facebook là một loại xác nhận danh tính dùng để xác thực người dùng, một ngày đẹp trời nào đó, tài khoản facebook của bạn bị khóa và yêu cầu xác minh nhưng làm mọi cách vẫn không vào được, thì hãy áp dụng cách dưới đây
Link unlock do Admin Lê Phan Quang Huy tìm ra, hãy tưởng nhớ anh ấy như 1 vị anh hùng
:mrgreen:

thì đây là link cổ, và không thể tìm ra thông qua công cụ tìm kiếm. Cách unlock như sau:
  • Fake IP US
  • Chứng minh nhân dân Full Info
  • Cuối cùng là link Unlock
Lưu ý thông tin trên CMND phải đúng với thông tin của nick bị checkpoint nhé

Hiện có bình luận