Hướng Dẫn Tạo Popular Post Nhiều Màu Cho Blogspot

Tài liệu
Hướng Dẫn Tạo Popular Post Nhiều Màu Cho Blogspot
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
DEMO Popular Post Nhiều Màu

- Chào các anh em hôm nay star nam it sẽ hướng dẫn làm một mẫu popular post ngầu nhé như trên hình 
1. Các bạn vào Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML,  tìm thẻ đóng ]]></b:skin> hay thẻ đóng </style> và đặt đoạn CSS sau vào trước một trong hai thẻ đóng đó

/* CSS Popular Post */
.PopularPosts{ color:#fff; line-height:1.6; font-size:100%; border-radius:5px 5px 0 0; padding}
.popular-posts{line-height:1.6; font-size:100%; border-radius:0; color:#fff}
.popular-posts a{color:#fff}
.popular-posts a:hover{color:#fff}
.PopularPosts ul{list-style:none; margin:0; margin-left:-18px; padding:0; counter-reset:popcount}
.popular-posts ul li:before{list-style-type:none;margin-top:10px;margin-right:15px;margin-left:5px; padding:0.3em 0.8em; counter-increment:popcount; content:counter(popcount); font-size:16px; color:#fff; position:relative; float:left; border:1px solid #fff;border-radius:100%}
.PopularPosts li{text-transform:uppercase; background:none; margin:0; padding:10px 18px; display:block; clear:both; overflow:hidden; list-style:none; font:13.5px/140%;border-bottom:none}
.PopularPosts li:hover{background:#0FB9BB}
.PopularPosts li a{text-decoration:none}
#PopularPosts1 .widget-content{padding:0px 0 0 17px; margin-bottom:-2px}
.PopularPosts ul li{padding:3px 7px;border:none}
.PopularPosts ul li:nth-child(1){background-color:#F48067;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(2){background-color:#2ba6e1;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(3){background-color:#718397;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(4){background-color:#11b7b5;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(5){background-color:#d9ba71;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(6){background-color:#d9ba71;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(7){background-color:#2ba6e1;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(8){background-color:#718397;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(9){background-color:#11b7b5;margin-right:0}
.PopularPosts ul li:nth-child(10){background-color:#d9ba71;margin-right:0}


Chúc các anh em thành công <3

Hiện có bình luận