Cách Tưởng Nhớ Trên Facebook Người Đã Mất

Tài liệu
Cách Tưởng Nhớ Trên Facebook Người Đã Mất
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Kết quả hình ảnh cho facebook die

Bạn cần có GIẤY CHỨNG TỬ CỦA NGƯỜI BỊ MẤT ( DIE )
Rồi vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841

Thêm chú thích

Ô 1 : tên Tài khoản của người bị mất 
Ô 2: Chọn ngày mấy giống trong giấy chứng
Ô 3: Bạn Có Thể Lên Google Tìm Những Bài Viết Về Người Đã Qua Đời Vào 
TIẾP THEO BẠN CẦN VÀO LINK

Dòng 1 : Tên ních facebook mình
Dòng 2: Tên tài khoản victim

Dòng 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất
Dòng 4 : Link victim nhé
Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái)
 - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)
Dòng 5: Điền ngày qua đời vào
Dòng cuối điền : 

Xin chào nhóm Facebook, người đã sử dụng tài khoản này đã qua đời vào ngày ... tháng ... năm ..., chúng tôi cảm thấy rằng một số người đã viết vào dòng thời gian của tài khoản này cho những gì không nên, chúng tôi nghĩ rằng nhóm Facebook xin vui lòng xóa tài khoản này một lần nữa để mọi người có thể nhớ về Nó.
Người sử dụng tài khoản này đã qua đời, xin lưu ý tài khoản Facebook cho tất cả mọi người. Nhóm Facebook của Hello, người sử dụng tài khoản này đã chết vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, chúng tôi cảm thấy rằng một số người đã viết vào thời điểm này Tài khoản cho những gì không nên, chúng tôi nghĩ rằng nhóm Facebook xin vui lòng xóa tài khoản này một lần nữa để mọi người có thể nhớ về nó.
Người tạo tài khoản đã qua đời, hãy tư vấn tài khoản Facebook tưởng niệm cho mọi người biết.

Hiện có bình luận