Share Code Curl Share V2 Pro

Tài liệu
Share Code Curl Share V2 Pro
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Code này gọn nhẹ dễ dàng sử dụng cho các bạn hơn
Hướng Dẫn Sử Dụng Code

  1. DowLoad Code ở Phía Dưới
  2. Up File Vừa DowLoad Nên Host :D (Mình Có Bạn Host Cho Chạy Curl Like, Bot Like , Đủ Kiểu Mua Click Nút Liên Hệ cuối Bài Nhé )
  3. Tiếp Đến Config, Mở File Vừa Up Nên Host Con Fonfig Theo Hướng Dẫn Trong Code :D 

  • /* == ID tài khoản muốn tăng share == */
  • $user = 'QuangHuyBlog';
  • /* == Token tài khoản chứa page == */
  • $token = 'ViNa4U.Pro';
  • => Thay QuangHuyBlog Thành Id Tài Khoản Fb Của Bạn
  • => Thay QuangHuyBlog Thành Token Tài Khoản Fb Chứa Page Đã Tạo( Lưu Ý Sử Dụng Token Iphone Full Quyền Get Token Tại Đây)
4. Xong Các Bạn Chạy Cron File Vừa Up! Hóng Nên Share!!

Hiện có bình luận