Hướng Dẫn Mở Khóa Nick Bị Dính 13T

Tài liệu
Hướng Dẫn Mở Khóa Nick Bị Dính 13T
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
- Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở nick bị 13 tuổi nha :P
Nếu các bạn đăng nhập vào mà thấy như thế này


Thì các bạn Fake CMND nếu có rồi thì chụp rồi up lên :) Khi mà Facebook rep mail thì copy dòng dưới này rồi đính kèm CMND nữa là OK :))))

Hi Team Facebook. Please check unlock my account
Email: ( email trong nick )
Full name: ( tên trong CMND )
Birthday: ( ngày sinh trong nick cũng phải khớp với trong CMND nha )
Please check back, please help me, this is the account owner It is very important to my do not Pretending or claiming to be someone else I have 13 year old enough to use Facebook I do not Bullying another individual by imitating them I do not Falsely representing an individual I do not violate the community standards .. I do not violate violence and intimidation I did not violate Self Harm Themselves I did not violate Hateful Language I did not violate Bullying and Harassment I did not violate objectionable content I did not violate Identity and Privacy I did not violate Nudity and Pornography I did not violate the intellectual property assets we did not violate Controlled Goods I did not violate Phishing and Spam I did not violate Security Thank Facebook Team.

Hiện có bình luận