WinMACSpoofer – Tool đổi địa chỉ Mac cho Windows

Tài liệu
WinMACSpoofer – Tool đổi địa chỉ Mac cho Windows
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
macspoofer

Cách sử dụng :

  1. Thiết lập một địa chỉ MAC ngẫu nhiên mới:
Nhấn nút randomize để tạo ra một địa chỉ MAC ngẫu nhiênNhấp vào nút radio ngẫu nhiên và nhấn “Set NEW Mac ” để thiết lập lại địa chỉ MAC của bạn đến địa chỉ mới này
2. Đặt địa chỉ MAC bằng tay 
Để sử dụng một địa chỉ MAC được lựa chọn đặc biệt nhập giá trị muốn sử dụng
THẬN TRỌNG Các nibble thứ hai chỉ có thể được thiết lập với một giá trị của ( ‘A’, ‘E’, ‘2’ hoặc ‘6’)
3. Phục hồi địa chỉ MAC 
Để phục hồi các MAC trở về giá trị ban đầu của các bấm “reset”
4. Thay đổi Host Name
Nhập tên máy chủ mong muốn và nhấn “Change Host Name”

Hiện có bình luận