TUT Unlock Mạo Danh SP NICOLAS CMND FIX Về

Tài liệu
TUT Unlock Mạo Danh SP NICOLAS CMND FIX Về
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Share TUT Unlock Mạo Danh SP NICOLAS CMND FIX Về 

Bước 1 : Fake ip Niu-di-lân + NN Trung Quốc (PT)
Bước 2 : Log vào 767 Điền Mail úp cmnd gửi facebook
Bước 3 : Khi ra case nhớ giữ case lại chờ nó rep :D

Thần chú rep :

你好facebook團隊:這是我的id卡。我很抱歉錯誤的信息在這。我希望很快就會確認這個帳戶有以下信息
全名:Tên bạn
出生日期:21-2-1992
感謝facebook團隊

Nếu rep thất bại thì cứ rep lại với thần chú trên tùy thuộc vào độ đz của bạn sẽ về


 Tỉ lệ thành công thì mình không chắc nhé chắc chỉ cở 50 % - 60% chúc mấy cụ vui vẻ nhé 

Hiện có bình luận