Share 200 Link Contact Facebook

Tài liệu
Share 200 Link Contact Facebook
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Xin chào các bạn, mình vừa mới hỏi bác Google mấy cái thủ thuật lung tung thì bác ấy hiện bài viết share 200 link contact mình vào xem thử thì nó là contact với Facebook nên share cho mọi người vào test kháng nghị xem sao.
Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890 Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982 Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855 California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057 Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138 THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709 Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323 Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583 Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952 Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666 Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954 Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826 Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650 Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796 Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954 Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439 Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695 Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498 Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070 Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/ Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264 Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789 Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161 Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077 Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195 Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/ Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751 Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667 Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854 Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773 Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831 Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524 Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146 Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849 https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Report an Issue with Webcam Videos on Facebook https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Report an Issue with Video Playback Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090 Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587 Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268 https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862 << Impressum Contact https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 << Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*) https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 << Disabled – Ineligible https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 << Xác minh tên của bạn https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005 https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279 Xác minh tên https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 Đổi tên https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709 report bệnh tật https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 report die https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797 report sex https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325 xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài ) https://www.facebook.com/help/contact/logout… xác nhận thông tin cá nhân https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 block do không đủ tiêu chuẩn sd fb https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 block do ăn vé tên giả https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 verify lại account https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Hiện có bình luận