TUT Report FAQ Mạo Danh Bằng Clone Link 808

Tài liệu
TUT Report FAQ Mạo Danh Bằng Clone Link 808
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
TUT Report FAQ MD Này Hơi Tốn Clone Nhé ! 
 1. Tạo 3 cái Clone
 2. Fake IP bằng Hola qua các nước sau, đổi cả ngôn ngữ nhé
 • Clone 1 : Fake qua Hoa Kỳ
 • Clone 2 : Fake qua Hin-di
 • Clone 3 : Fake qua Hàn Quốc
 • Vào Wall Victim báo cáo
 • Clone 1 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh khỏa thân khiêu dâm
 • Clone 2 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Gợi dục

 • Clone 3 : Báo cáo => Tài khoản này toàn nội dung không phù hợp => Khác

- Vẫn giữ ngôn ngữ như thế nhé
Để vào link này https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
+ Bước 5 :
 • Dòng 1 điền email
 • Dòng 2 điền tên victimn
 • Dòng 3 link victim
 • Dòng 4: Viet Nam
 • Chọn : có
 • Rồi lên Google kiếm 1 bài viết về hấp diêm rồi vứtLINK VÀO
– Bước 6 : Thần chú
 • Mỹ:
I’m having a criminal pedophile! Facebook team Please please help me with this person probably was aimed at me to make the map palsy behavior, because people are being hunted I am afraid he will harm my honor and my family! Mong team Facebook user account, please lock this, ~ Thank team Facebook . 
 • Hin-di:
मैं एक आपराधिक pedophile आ रहा है! फेसबुक टीम कृपया कृपया, इस व्यक्ति को शायद मुझे उद्देश्य से किया गया नक्शा पक्षाघात व्यवहार बनाने के साथ मेरी मदद करो, क्योंकि लोगों को शिकार किया जा रहा है मुझे डर है कि वह मेरे और मेरे परिवार के सम्मान को नुकसान होगा हूँ! मोंग टीम फेसबुक उपयोगकर्ता खाते, यह ताला कृपया, ~ धन्यवाद टीम फेसबुक . 
 • Hàn:
나는 범죄 소아 성애 병자가 있어요! 사람들은 나는 그가 나의 명예와 내 가족을 해칠 두려워 사냥되기 때문에 페이스 북 팀은, 아마지도 마비 동작을 만들기 위해 나를 목표로 한이 사람과 저를 도와주세요 제발! 몽 팀 페이스 북 사용자 계정,이 고정하세요 ~ 팀 페이스 북 감사 .

Hiện có bình luận