[SHARE] TUT REPORT LINK 767 MỚI !

Tài liệu
[SHARE] TUT REPORT LINK 767 MỚI !
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

Tiếp tục ta kháng link trên cho nó ra case, rồi chờ khoảng 5p thì chúng ta sẽ nhận được câu reply của Facebook gởi về, thì chúng ta cần rep mail lại như sau :
Fake IP Hàn thì reply:
내 이름 : < Tên Victim > 이 계정은 내가 바이러스를 스틱 , 내 계정을 잠급니다.
Còn Fake ip Trung Quốc thì rep :
我的名字: < Tên VICTIM > 该帐户被锁定病毒我坚持自己的帐户。
– Bạn gởi tệp dính kèm đại một thứ gì đó ví dụ như:
< Ảnh 18+ > – < Ảnh Mark Zuckerberg bị PTS >
– Tăng độ thành công thì Fake CMND sai info nhé. Nếu nó rep không die hoặc ID không hợp lệ, thì cứ spam chửi support. Chửi tới tấp vào là nó ghét :))

Hiện có bình luận