[SHARE] TUT Block All Tính Năng, Troll Bạn Bè !

Tài liệu
[SHARE] TUT Block All Tính Năng, Troll Bạn Bè !
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Hôm nay rãnh Huy Share TUT Block ALL Tính Năng Của VicTim, Dùng Để Troll Bạn Bè, Hoặc Một Người Xa Lạ ! Biểu tượng cảm xúc smile Biểu tượng cảm xúc colonthr
  • B1 : Nhắn Tin Nói Chuyện Làm Quen Với Victim [ Bắt Đầu Bỉ ổi Thôi Nào ]
  • B2 : Gửi Link Ảnh Này Cho Victim Tại Đây
  • B3 : Máy Mình Không  Tải Được Bạn Tải Hộ Mình Cái Ảnh Trong Link Này Mình Đang Cần  Gấp ( Huy Kể Chuyện Hay Không )
  • B4 : 5 Giây Đếm Ngược => Rồi Victim Ăn Block Éo Làm Được Gì Cả, Uất Ức Lắm Không Chửi Được HiHi😀
Kết quả hình ảnh cho ảnh troll
      TUT By Quang Huy Blog 

    Hiện có bình luận