Hướng Dẫn Rename Tên Dài

Tài liệu
Hướng Dẫn Rename Tên Dài
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
  • Bước 1 : Fake IP Tây Ban Nha ( Bước này các bạn tự tìm hiểu nhé ).
  • Bước 2 : Vào đổi tên như bình thường.
 Đặc Điểm: Điểm mấu chốt là phải sử dụng kí tự khoảng trắng font chữ Batang chèn vào giữa các từ thay cho dấu cách và khi dó facebook nó sẽ hiểu đó chỉ là 1 từ. Các bạn có thể lấy kí tự này trong Microsoft Office Word mục Insert/symbol hoặc copy luôn tại đây: ( ) Mình để nó giữa hai dấu ngoặc đó.
  •   Lưu ý: có thể không cần Fake IP nhưng tên sẽ ngắn hơn vì IP Tây Ban Nha được cách thực max 4 lần trong khi tiếng Việt chỉ đc 3 lần, các bạn tận dụng tối đa số lần cách thực để có tên dài nhé ! 
  • Chúc các bạn đổi tên thành công

Hiện có bình luận