Hướng Dẫn Làm Wall Ma & Load Vào Wall Những Người Wall Ma

Tài liệu
Hướng Dẫn Làm Wall Ma & Load Vào Wall Những Người Wall Ma
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

 •  Bước 1 : Bạn Chuẩn Bị 2 Clone Facebook, Các Bạn Bật Google Và Cốc Cốc Lên Nhé, Rồi Đăng Nhập Vào Facebook ! 
 • Bước 2 : Bạn Vào Bên Google Là Account Chính Fake Ngôn Ngữ Us , Bên Cốc Cốc Là Account Phụ Không Cần Fake Ip Đâu Nhé !
 • Bước 3 : Các Bạn Vào Cài Đặt =>> Chỉnh Sửa Tên Người Dùng, Bạn Chỉnh 2 Url Facebook Thành Giống Nhau, Rồi Nhấn Lưu Thay Đổi, Và Các Bạn Kích Vào Wall Nó Ra Như Thế Này.
 Demo :

 • Hôm Nay Huy Sẽ Hướng Dẫn Cách Load Vào Nhưng Đứa Làm Wall Ma !
 • Cách Làm Sau Đây ! : 
 • Bước 1 : Các Bạn Xác Định Được Victim Wall Ma
 • Bước 2 : Các Bạn Chờ Nó Đăng Stt Hay ở Gruop Nào Đó !
 • Bước 3 : Kích Chuột Phải Vào Tên Nó Kiểm Tra Phần Tử
 • Bước 4 : Kiểm Tra Phần Tử Hiện  Ra, Các Bạn Kích Chuột Phải Edit As HTML 
 • Bước 5 : Copy Dãy Số Từ ID=100011410053524
 • Bước 6 : Các Bạn Ghép Vào Code Sau :  https://link5s.co/kVyj6Hdr
   Thành  https://link5s.co/iU5S Này !
 • Bước 7 : Thích Report Hay Làm Gì Quyền Các Bạn 
                                                         Chúc Các Bạn Thành Công !

 • Video Hướng Dẫn Làm Không Load Vào Wall Được , Lúc Nào Rãnh Mình Lên Video Load Vào  Wall Ma Nhé , Các Bạn Luôn Theo Giỏi Blog Nhé Huy Sẽ Up Sau !


Hiện có bình luận